Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 04. – 11. 04. 2021

dvere do kostolaVeľkonočná_B  04.-11.04.2021

Odpoveď