Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KVETNÁ NEDEĽA 28. 03. – 04. 04. 2021

dvere do kostolaKVETNÁ NEDEĽA_B   28.03.-04.04.2021

Odpoveď