Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

5. PÔSTNA NEDEĽA 21. – 28. 03. 2021

dvere do kostola5.pôstna_B  21.-28.03.2021

Odpoveď