Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SPOVEDANIE A BOHOSLUŽBY – VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2021

spovedanieVYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA pred veľkonočnými sviatkami a BOHOSLUŽBY počas Veľkého týždňa 2021

 

Odpoveď