Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

1. PÔSTNA NEDEĽA 21. – 28. 02. 2021

dvere do kostola

1.pôstna_B  21.-28.02.2021

Odpoveď