Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 14. – 21. 02. 2021

dvere do kostola6.NvOcR_B  14.-21.02.2021

Odpoveď