Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

UPRATOVANIE a SANITOVANIE KOSTOLA

upratovanie

Z dôvodu identifikácie pozitívneho testu na koronavírus COVID-19
jedného člena našej komunity,
ktorý sa zúčastnil nedeľnej svätej omše dňa 31.januára 2021 o 13.00 hod.
a z toho vyplývajúcej povinnej karantény podľa nariadení Britskej vlády a usmernení diecézy Westminster a Southwark
pre tých členov našej komunity, ktorí sa zúčastnili tejto bohoslužby,
sa upratovanie presúva na piatok 12. februára 2021 o 20.00 hod.

Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám príjemne čistom prostredí.

Odpoveď