Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 24. – 31. 01. 2021

dvere do kostola

3.NvOcR_B  24.-31.01.2021

 

Odpoveď