Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska 

Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva

KBS LOGO S TEXTOM_2

 

LINK NA PASTIERSKY LIST

Odpoveď