Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 25. 10. – 01 11. 2020

dvere do kostola30.NvOcR_A 25.10.-01.11.2020

Odpoveď