UPOZORNENIE: SCM v Londýne s radosťou oznamuje, že sa od 2.12.2020 opäť môžu sláviť verejné bohoslužby. Bližšie oznamy nájdete nižšie.

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 25. 10. – 01 11. 2020

dvere do kostola30.NvOcR_A 25.10.-01.11.2020

Odpoveď