Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MISIJNÁ NEDEĽA – VEĽKÁ PROSBA e-zbierka

MD 2020

Drahí podporovatelia misií…
18. októbra 2020 slávime v celej Cirkvi Misijnú nedeľu. Vzhľadom na to, že na Slovensku nie je možná v plnej miere tradičná kostolná zbierka na misie, je možné prispieť na misijnú e-zbierku. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Veľmi vás prosíme o rozšírenie tejto správy, či už mailom, alebo iným spôsobom.
Napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa nachádzame, sú takí, ktorí sú na tom ešte horšie.
Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

Prispieť môžete aj cez Qr kód. 

ĎAKUJEME za vašu štedrosť a vaše príspevky na misijné diela pápeža Františka.


Želám Vám požehnané dni!


o. Ivan Kňaze
www.misijnediela.sk

 
Copyright © 2020 Pápežské misijné diela, All rights reserved.

Neželáte si dostávať od nás správy?
Môžete aktualizovať svoje preferencie alebo odhlásiť sa z noviniek.

Odpoveď