UPOZORNENIE: SCM v Londýne s radosťou oznamuje, že sa od 2.12.2020 opäť môžu sláviť verejné bohoslužby. Bližšie oznamy nájdete nižšie.

KANCELÁRIA SCM ZATVORENÁ

kancelária.

.

.

.

Počas vyhláseného lockdownu

od 5. novembra do 2.decembra 2020

kancelária SCM nie je v prevádzke.

Nevybavujú sa žiadne administratívne ani sviatostné záležitosti

(okrem pohrebov a sviatostného zaopatrenia!).

Odpoveď