Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KANCELÁRIA SCM – DOVOLENKA

kanceláriaOd 22. augusta až do 19.septembra 2020 kancelária SCM

pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti.

Odpoveď