Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 26. 07. – 02. 08. 2020

dvere do kostola17.NvOcR_A   26.07.-02.08.2020

Odpoveď