Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

RUŽENEC V PARKU

ruženec💎 Vieš sa modliť ruženec? Super!

Príď sa ho s nami pomodliť do parku

 

💎 Nevieš? Nevadí!

Príď a naučíme Ťa

 

🕰 Kedy?

4 nedele cca 30min po svätej omši sa stretávame pred kostolom a potom pôjdeme spolu do blízkeho parku

 

🌹Radostný ruženec – 2. Augusta 2020

🌹Ruženec svetla – 9. Augusta 2020

🌹Bolestný ruženec – 16. Augusta 2020

🌹Slávnostný ruženec – 23. Augusta 2020

Odpoveď