Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 12. – 19. 07. 2020

dvere do kostola15.NvOcR_C 12.-19.07.2020

Odpoveď