Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DOBRÁ SPRÁVA – KOSTOL JE ZNOVA OTVORENÝ

dvere do kostola

Milí krajania,

konečne môžeme priniesť dobrú správu:

vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie opäť povolila otvorenie kostolov od 15.júna 2020, aj keď zatiaľ iba pre privátnu modlitbu.

Naďalej platí, že nie sú dovolené žiadne liturgické zhromaždenia (sv.omše, pobožnosti, slávnosti, etc.), prípravy a ani vysluhovanie sviatostí. Avšak môžeme využiť tento priestor na inividuálnu modlitbu pred eucharistickým Spasiteľom. Možno práve teraz oceníme fakt tichej modlitby v posvätnom priestore a v prítomnosti toho, ktorý nás tak miluje a “znova sa nám zjavuje” v premenenej podobe pod sviatostným znakmi.

Kostol SCM bude otvorený vo zvyčajnom čase, kedy inak máme bohoslužby a spovedanie pred bohoslužbami, teda v stredu a piatok od 19.00 do 20.00 hod. a v nedeľu od 12.00 – 13.00 hod.

NAĎALEJ PLATÍ, ŽE sa musí dodržiavať:

  • mať minimálne 2-metrové rozostupy v chráme
  • mať masku na tvári počas prítomnosti v chráme
  • použiť dezinfekčný prostriedok na to určený a pripravený v kostole pri vstupe ako aj pri odchode z kostola
  • smerovanie pohybu pri vchode do chrámu, vo vnútri chrámu ako aj pri jeho opustení (tzv.jednosmerky)
  • že toaleta v kostole nie je k dispozícii

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Odpoveď