Upozornenie/warning: Na základe nariadenia britskej vlády sa nekonajú žiadne omše až do odvolania. In compliance with Government legislation there will be no masses until further notice. 3.11.2020

POZDRAV KRAJANOM OD BISKUPA HAĽKA

UnknownDrahí duchovní otcovia a členovia slovenských katolíckych misií vo svete,

okolnosti, za akých slávime tohtoročné veľkonočné sviatky, nám dávajú príležitosť vnímať aktuálnosť a hĺbku posolstva Ježišovho umučenia a smrti, ale hlavne jeho slávneho vzkriesenia s úplne novým rozmerom. Intenzívne na Vás myslím a snažím sa aspoň telefonicky spojiť s Vaším duchovným pastierom, aby som Vás aj takto ubezpečil o mojich modlitbách a podpore.

Rád by som poďakoval kňazom slovenských katolíckych misií, ktorí vám aj za momentálne sťažených podmienkach slúžia, a tak skutočne stelesňujú podobenstvo o dobrom pastierovi, ktorý sa vo svojej službe nenechá odradiť ani nepriaznivými vonkajšími okolnosťami. Vďaka Vám, bratia kňazi.

Hoci sa nachádzame v rozdielnych štátoch, ktorých hranice sú opäť viac viditeľné, chcem Vás ubezpečiť, že som Vám všetkým plne k dispozícii. V prípade, že potrebujete pomôcť, prosím, obráťte sa na Vášho kňaza, ktorý nás prepojí – nech sa táto v mnohých ohľadoch neľahká situácia, ktorá nás spája, stane priestorom na prehĺbenie vzájomnej spolupatričnosti a podpory vo Vašich komunitách a aj naprieč slovenskými katolíckymi misiami vo svete.

Prežívame Veľkonočnú oktávu,  forma slávení je pre nás všetkých nová: prázdne kostoly a slovo „kríza“ skloňované v mnohých spojeniach. Vyprosujem Vám všetkým milosť využiť situáciu, ktorá nás zasiahla, a o to hlbšie prežiť Ježišovu modlitbu v Getsemanskej záhrade, jeho výkrik „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil“ (Mk 15, 34), ale hlavne slová anjela: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal” (Mk 16, 6).

Nech sú preto tieto sviatočné dni zdrojom viery, nádeje a lásky pre vás, vašich drahých a všetkých, s ktorými sa stretávate.

Žehná vám

+ Jozef Haľko,

bratislavský pomocný biskup

Odpoveď