Upozornenie/warning: Na základe nariadenia britskej vlády sa nekonajú žiadne omše až do odvolania. In compliance with Government legislation there will be no masses until further notice. 3.11.2020

DOMÁCA BOHOSLUŽBA NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE PRE RODINY S DEŤMI

Prechod cez Červené more pre webPosielame vám linky na texty na domácu bohoslužbu pre rodiny s deťmi, ktoré pripravil dp. Jozef Možiešik.

Námet na  domácu bohoslužbu pre rodiny s deťmi na Zelený štvrtok:
http://www.tvoj-strom.info/katechezy/velkypiatokbohosluzbavrodinevdetmi

Domáca bohoslužba s poklonou krížu pre rodiny s deťmi na Veľký piatok:
http://www.tvoj-strom.info/katechezy/zelenystvrtokbohosluzbavrodinevdetmi

Koncom týždňa pribudnú texty na vigíliu a nedeľu.
Pobožnosti a krížové cesty v prezentáciách: http://www.tvoj-strom.info/katechezy/krizovecestyvprezentaciach (priebežne dopĺňa).

Cardinal’s Media Interviews and Articles
Today, a video was released of the Cardinal in conversation with Archbishop Justin Welby and Chief Rabbi Ephraim Mirvis on the effect of the pandemic on the closure of places of worship, how this is affecting our prayer life and ending by praying Psalm 23 together. Here is a link https://youtu.be/xoVD2pegDJA

Odpoveď