Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

veľkonočná svieca symbolika web1

Košická arcidiecéza prináša liturgiu domácej cirkvi pre rodiny na Veľkonočné trojdnie.
Za text liturgie ďakujeme Františkovi Trstenskému, kňazovi Spišskej diecézy.

S prianím požehnaných dní a potrebných síl pre vás

Fr Tibor Borovský
duchovný správca SCM v Londýne

Liturgia domácej cirkvi _VN_2020

 

 

 

veľkonočná svieca symbolika

Odpoveď