Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

1. PÔSTNA NEDEĽA 01. – 08. 03. 2020

 

dvere do kostola1.pôstna_A 01.-08.03.2020

Odpoveď