Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 23. 02. – 01. 03. 2020

dvere do kostola

7.NvOcR_A 23.02.-01.03.2020

Odpoveď