Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 16. – 23. 02. 2019

dvere do kostola

6.NvOcR_A 16.-23.02.2020

Odpoveď