Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 09. – 16. 02. 2020

dvere do kostola5.NvOcR_A 09.-16.02.2020

Odpoveď