Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

VALENTÍNSKA ZÁBAVA

valentínska zábava

Bližšie informácie nájdete na PLAGÁTE.

Odpoveď