Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 02. – 09. 02. 2020

dvere do kostola

4.NvOcR_A 02.-09.02.2020

Odpoveď