Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

WORK IN SLOVAKIA

ZNAK SR RESIZEDVážení partneri, spolupracovníci, milí priatelia,

dovoľte mi zaslať pozvanie na akciu zameranú na ponuku pracovaných miest ľuďom, ktorí zvažujú návrat na Slovensko. Toto podujatie tematicky nadväzuje na pilotné podujatie Work in Slovakia – Good Idea, uskutočnené v januári 2019 na našom veľvyslanectve.

Ústredným cieľom WORK IN SLOVAKIA – LONDON 2020 je teda sprostredkovať príležitosti pre zamestnanie v SR, vychádzajúc z prieskumov podľa ktorých sú Slováci v UK vo všeobecnosti naklonení návratu do vlasti, pričom najviac motivujúcim faktorom (okrem rodinných dôvodov) je konkrétna pracovná ponuka. Našou ambíciou je tiež ponúknuť priestor slovenským profesionálom a profesionálkam – ktorí o návrate možno len uvažujú – dozvedieť sa o možnostiach ako udržiavať vzťah s dianím v našej krajine, resp. odovzdať svoje skúsenosti alebo podporovať mladé talenty na Slovensku.

Podujatie WORK IN SLOVAKIA 2020 sa uskutoční 30.JANUÁRA 2020 v priestoroch Veľvyslanectva SR v Londýne.

Na podujatie sa zaregistrujete cez portál Eventbrite (https://work-slovakia.eventbrite.com).

Budem rád, ak pomôžete pri šírení pozvánky na túto akciu medzi Vašimi známymi, kamarátkami alebo rodinou. Môžete na to využiť plagátik priložený k tomuto e-mailu, alebo informáciu o podujatí zdieľať na sociálnych sieťach (Facebook alebo LinkedIn).
Ľudia, ktorí majú záujem pomôcť ešte viac, môžu zaslať svoj kontakt s informáciou kedy ako budú zastihnuteľní – privítal by som osobne prejsť možnosti ako rozvinúť komunikáciu medzi našimi občanmi v UK a zamestnávateľmi na Slovensku a čo najlepšie prepojiť Vaše záujmy a priority. Takisto, prosím, zašlite kontakty na ďalšie osoby, ktorí by mali záujem zúčastniť sa alebo pomáhať pri príprave tejto akcie.

Prajem príjemný deň a teším sa na spoluprácu.

Michal Horvat
ekonomický diplomat

WORK IN SLOVAKIA - PLAGÁT

Odpoveď