Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 19. – 26. 01. 2020

dvere do kostola

2.NvOcR_C 19.-26.01.2020

Odpoveď