Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA 12. – 19. 01. 2020

dvere do kostola

Krst Krista Pána A 12.-19.01.2020

Odpoveď