Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SPOVEDANIE A BOHOSLUŽBY POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV 2019-2020

BETLEHEM_renamed_23885

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby počas vianočných sviatkov a novoročných sviatkov 2011-2020

Odpoveď