Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 15. – 22. 12. 2019

dvere do kostola

3.adventná_A  15.-22.12.2019

Odpoveď