Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODLITBY CHVÁL

Duch SvätýDrahí priatelia!

Pozývame vás pripojiť sa k betlehemským pastierom a anjelom a spolu s nimi vzdávať Bohu chválu v stredu 18.12.2019 v kostole SCM na Melior Street.
Začíname o 7.30 pm sv. omšou, po ktorej nasledujú chvály, a večer ukončíme malým občerstvením na záver.
Nepremárnime posledné dni tohto vzácneho času a pripravme v srdci miesto pre nášho Kráľa!

12_banner chvaly_18_12_2019

Požehnané zostávajúce dni adventu vám praje

SCM Worship Team

Odpoveď