Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 08. – 15. 12. 2019

dvere do kostola

2.adventná_A 08.-15.12.2019

Odpoveď