Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA – KRISTA KRÁĽA 24. 11. – 01. 12. 2019

dvere do kostola

34.NvOcR_C  24.11.-01.12.2019

Odpoveď