Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 17. – 24. 11. 2019

dvere do kostola

33.NvOcR_C 17.-24.11.2019

Odpoveď