Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PASTORAČNÁ NÁVŠTEVA NITRIANSKEHO BISKUPA MONS. VILIAMA JUDÁKA V SCM

JUDÁK biskup

Na pozvanie duchovného správcu Slovenskej katolíckej misie v Londýne reverenda Tibora Borovského navštívi slovenských a českých veriacich v Londýne v dňoch 8.-10. novembra 2019 nitriansky sídelný biskup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Jeho pastoračná návšteva pozostáva zo stretnutia s farníkmi, dobrovoľníkmi a podporovateľmi Slovenskej katolíckej misie v Londýne, ktorí tvoria jej živý obsah a jadro. Zásluhou otca biskupa Viliama Judáka má dnes SCM kňaza až do dnešných dní.

Môžete sa s ním stretnúť 8. novembra 2019 (piatok), kedy bude celebrovať svätú omšu v kostole SCM Our Lady of La Salette a St Joseph o 19.30 hod.

Vrcholom jeho pastoračnej cesty je vysluhovanie sviatostí kresťanskej iniciácie (SKI) 7 kandidátom, z ktorých štyria (2 páry) zároveň prijmú aj sviatosť manželstva v tom istom obrade.

Srdečne všetkých pozývame na slávnosť vysluhovania SKI, ktorá sa uskutoční v nedeľu 10. novembra 2019 o 13.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette a St Joseph (14 Melior Street, London, SE1 3QP).

Odpoveď