Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 20. – 27. 10. 2019

dvere do kostola

29.NvOcR_C 20.-27.10.2019

Odpoveď