Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 13. – 20. 10. 2019

dvere do kostola28.NvOcR_C 13.-20.10.2019

Odpoveď