Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

22. a 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 01. – 15. 09. 2019

dvere do kostola

22.a 23.NvOcR_C 01.-15.09.2019

Odpoveď