Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 25. 08. – 01. 09. 2019

dvere do kostola

21.NvOcR_C 25.08.-01.09.2019

Odpoveď