Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZÁPIS A POHOVOR S DOSPIEVAJÚCIMI A DOSPELÝMI, KTORÍ SA CHCÚ PRIHLÁSIŤ K PRÍPRAVE KU SVIATOSTIAM KRESŤANSKEJ INICIÁCIE (SKI) krst, birmovanie, prijímanie

birmovanciSlovenská katolícka misia v Londýne pozýva dospievajúcich (od 14. roku života) a dospelých, ktorí sa chcú dať zapísať k príprave ku SKI pre nasledujúce obdobie, aby prišli v pondelok 16. septembra 2019 o 19.00 hod. do kostola SCM Our Lady of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, SE1 3QP, kde bude uskutočnený spoločný pohovor s adeptmi na prípravu ku SKI.

Žiadame adeptov na prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie, ktorí majú záujem o prihlásenie sa k príprave, aby do 9.septembra 2019 odovzdali prihlášky spolu s krstnými listami.

Ak adept ešte nebol ani pokrstený, odovzdá iba prihlášku.

Tlačivo prihlášky si môžete vyžiadať v sakristii kostola u kostolníka.

Krstné listy si treba vyžiadať na Farskom úrade, kde bol adept pokrstený. Prihlášku spolu s krstným listom zašlite poštou na adresu Slovenskej katolíckej misie v Londýne.

Po uvedených termínoch sa nebude brať ohľad na oneskorené žiadosti o prihlásenie.

Odpoveď