Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZÁPIS A POHOVOR S RODIČMI DETÍ, KTORÍ CHCÚ PRIHLÁSIŤ SVOJE DETI K PRÍPRAVE NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

1.sv.prijímanieSlovenská katolícka misia v Londýne pozýva všetkých rodičov, ktorí chcú dať zapísať svoje deti na prípravu k 1.sv.prijímaniu pre tento školský rok, aby prišli v pondelok 16. septembra 2019 o 17.00 hod. do kostola SCM Our Lady of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, SE1 3QP, kde bude pohovor s rodičmi a zápis detí.

Predbežne by mala byť slávnosť 1.sv.prijímania v máji budúceho roku. Zápis sa vzťahuje na deti, ktoré v tom čase musia mať dovŕšený vek 10 rokov.

Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich detí k príprave na 1. sväté prijímanie, aby do 9.septembra 2019 odovzdali prihlášky spolu s krstnými listami.

Ak dieťa ešte nebolo ani pokrstené, odovzdáte iba prihlášku.

Tlačivo prihlášky si môžete vyžiadať v sakristii kostola u kostolníka.

Krstné listy si treba vyžiadať na Farskom úrade, kde ste boli pokrstení. Prihlášku spolu s krstným listom zašlite poštou na adresu Slovenskej katolíckej misie v Londýne.

Po uvedených termínoch sa nebude brať ohľad na oneskorené žiadosti o prihlásenie.

Odpoveď