Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

UPOZORNENIE

DVERE ZATVORENÉ-kostola-Our-Lady-of-La-Salette-150x150Dávame do pozornosti všetkým veriacim a návštevníkom
Slovenskej katolíckej misie v Londýne, že

počas mesiacov júl, august a september
nedeľné večerné sväté omše sú zrušené !!!

 

SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM (www.scmlondon.org).

Odpoveď