Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 11. – 18. 08. 2019

dvere do kostola

19.NvOcR_C 11.-18.08.2019

Odpoveď