Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 14. – 21. 07. 2019

dvere do kostola

15.NvOcR_C 14.-21.07.2019

Odpoveď