Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODLITBY CHVÁL

MODLITBY CHVÁLDrahí priatelia!

Duch Boží, ktorý apoštolovi Petrovi zjavil, že Ježiš je “Mesiáš, Syn živého Boha”, a ktorý apoštola Pavla viedol, aby zjavil svetlo evanjelia pohanom, aj nás pohýna k úplnému odovzdaniu životov Pánovi. Veď máme za čo ďakovať a chváliť meno Pánovo a v piatok 21.júna bude v kostole SCM na to ideálna príležitosť!

Začneme o 19.30 sv. omšou, po ktorej budú nasledovať “Modlitby chvál” a večer ukončíme tradičným agapé v Church Hall, kde sa môžeme lepšie spoznať a porozprávať.

Tešíme sa na vás!

 SCM Worship Team

Odpoveď