Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 02. – 09. 06. 2019

dvere do kostola

7.veľkonočná_C 02.-09.06.2019

Odpoveď