Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

STRETNUTIE KRAJANOV V PETERBOROUGH A SVÄTÁ OMŠA

ST LUKE'S CHURCHSlovenská katolícka misia v Londýne, v zastúpení jej duchovného správcu Rev. Tibora Borovského a predsedu Farskej rady (FR) v Peterborough p.  Martina Palugu a člena FR Tomáša  Čajku, si vás dovoľujú srdečne pozvať na stretnutie krajanov pri Pánovom oltári v Peterborough v kostole St Luke na 26 Benyon Grove, PE2 5XS. Ďalšia dávka príjemného povzbudenia i zápalu do života cez Božie slovo a spoločenstvo, ktoré vytvoríme, sa uskutoční dňa 18. mája 2019 (sobota) o 15.00 hod.

Veľmi by bolo potešujúce, keby sme mohli začať načas. Pre potreby kajúcnikov bude kňaz k dispozícii od 14.15 hod.

Pozvite aj svojich priateľov a známych. Sme jedna duchovná i krajanská rodina, pre každého je miesto a je vítaný i očakávaný. Nech nikoho miesto v chráme nezostane prázdne.

S pozdravom pokoja a s radosťou v srdci očakávajúci dary milosti od Boha i skrze vás

Fr Tibor Borovský, duchovný správca SCM v Londýne
a
Martin Paluga, predseda Farskej rady a Tomáš Čajka, člen FR

Odpoveď