Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 05. – 12. 05. 2019

dvere do kostola

3.veľkonočná_C 05.-12.05.2019

Odpoveď