Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

JE LIETANIE BEZPEČNÉ? – PREDNÁŠKA A DISKUSIA S KAPITÁNOM LIETADLA

LIETADLO

05_Je lietanie bezpečné 12.05.2019

Odpoveď